Centaurus A

Nijmeegse afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS)

Klik hier voor de actuele lijst van onze activiteiten.

Lezingen

Centaurus A is de Nijmeegse afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer en Sterrenkunde ( KNVWS ). Centaurus A organiseert lezingen over sterrenkunde, kosmologie een weerkunde. De sprekers zijn vaak als professional verbonden aan onderzoeksinstellingen, maar er zijn onder hen ook enthousiaste liefhebbers die hun verworven kennis en ervaring willen delen met ons brede publiek. De lezingen zijn ook door niet-leden gratis te bezoeken, maar gesterkt door uw lidmaatschap kunnen wij meer organiseren!

Excursies

Centaurus A organiseert zo nu en dan ook excursies naar planetaria, sterrenwachten, congressen, beurzen, musea of overige instellingen met een astronomisch thema. Deze excursies vinden meestal plaats op een zaterdag of zondag.

Waarneemavonden

Tenminste twee maal per jaar organiseert Centaurus A een waarneemavond, uitsluitend toegankelijk voor haar leden. Op deze avonden kan Centaurus A gebruik maken van de twee telescopen (35cm Schmidt-Cassegrain reflector en 20cm Littrow refractor) in de koepels van de Radboud Universiteit. Als het weer niet meewerkt, dan hebben de leden de gelegenheid om resultaten van hun eigen waarnemingen uit te wisselen.

Plaats en tijd van lezingen en waarneemavonden

Centaurus A is de afdeling Sterrenkunde van de Radboud Universiteit Nijmegen bijzonder dankbaar voor de ruimtes die zij ons beschikbaar stellen voor onze activiteiten.

Centaurus A organiseert  haar lezingen in zaal HG00.308 van het Huygensgebouw aan de Heyendaalseweg 135, 6525AJ te Nijmegen. De lezingen - en af en toe de waarneemavonden - vinden meestal op een woensdagavond plaats, ongeveer eenmaal per maand. De aanvang is dan steeds 19:30 uur. In geval van bijzondere waarneemkansen zal Centaurus A zich binnen haar mogelijkheden aanpassen aan de gelegenheden en momenten waarop de kosmos haar bijzonderheden wil vertonen. Denk hierbij aan meteorenregens, Zons- of Maansverduisteringen, Mercurius-overgangen, het bekijken van kometen of waarnemen van aardscheerders.
Voor precieze data en tijden van onze activiteiten verwijzen wij u naar ons programma .

Centaurus A is géén publiekssterrenwacht

Zoekt u de Nijmeegse publiekssterrenwacht "Saturnus"? Klik dan hier . Als u informatie wilt over rondleidingen tussen de universiteitstelescopen, klik dan hier .

Heeft u interesse in het lidmaatschap van Centaurus A? Klik hier .