De eerste 40 jaar

In de eerste jaren bestond het programma van Centaurus A uit lezingen, meestal van gasten, maar ook regelmatig door mensen van de Universiteit. Pater de Kort geeft in 1965 nog een demonstratie van de telescoop op de Universiteit.

Begin 1967 blijkt uit het lezingenprogramma dat omstreeks die tijd de computer zijn intrede in de sterrenkunde heeft gedaan. Er is dan een lezing over wat toen genoemd werd “Electronische rekenmachines”.

In 1968 heeft Centaurus A pogingen ondernomen om een werkgroep op te starten. De bedoeling was om een werkprogramma op te stellen waar alle leden aan mee kunnen werken, om zo enige praktische astronomie te beoefenen. Veel is er niet over deze werkgroep bekend, maar in 1970 wordt op speciaal verzoek van de werkgroep nog een lezing gehouden over het bouwen van kijkers en het maken van foto’s. In 1972 wordt voor de laatste keer melding gemaakt van de werkgroep, daarna is het waarschijnlijk vlug afgelopen. Een samenwerking met het Natuurkundig Genootschap in Nijmegen werd in 1971 beëindigd omdat dit genootschap ophield te bestaan.

In 1977 was er voor het eerst sprake van een samenwerking met de “Kijkergebruikersgroep van het Sterrenkundig Instituut”. Leden van deze groep geven dan een demonstratie met de 20cm refractor en de 40cm Cassegrain van het Instituut. Deze samenwerking bestaat tot op de huidige dag nog steeds, al is de naam van de groep nu gewijzigd in Astronomische Kring Nijmegen (AKN).

Vanaf de jaren ’80 kwamen steeds meer sterrenkunde amateurs lezingen houden. De toegenomen welvaart en de snelle ontwikkelingen in de techniek maakten het mogelijk dat amateurs hun hobby op een steeds hoger niveau konden beoefenen. Echter, door de toegenomen individualisering is het aantal leden van de vereniging steeds verder naar beneden gegaan. De afname van het ledenaantal stopt pas in de eerste jaren van het nieuwe millenium.