Het lidmaatschap

De vereniging bestaat uit (stand juni 2022) 46 leden. De leden van de vereniging hebben in de ledenvergadering uitgesproken belangstelling te hebben voor lezingen, excursies, waarneemavonden en presentaties van eigen waarnemingen. Voor de lezingen hebben de leden aangegeven onderwerpen uit de kosmologie, fundamentele natuurkunde en praktische sterrenkunde te verkiezen. Centaurus A nodigt voor de lezingen sprekers uit die actief zijn in het onderzoek of al naam gemaakt hebben met betrekking tot hun onderwerp.

Het lukt Centaurus A om de kosten laag te houden omdat zij haar activiteiten in de ruimtes van de Radboud Universiteit mag organiseren. Uit onze geringe contributie zijn eventueel meer te maken kosten voor excursies niet op te brengen. Bij deelname aan een excursie zal het nodig zijn om zelf bij te dragen in de kosten.

Wilt u invloed bij de onderwerpkeuze, of wilt u gewoon bijdragen bij onze activiteiten? Word lid!

De contributie bedraagt 20,- Euro per jaar. Stuur na betaling alstublieft ook een bericht naar de secretaris zodat wij u op de hoogte kunnen houden van nieuwe ontwikkelingen en bijeenkomsten.

ING betaalrekening NL91INGB0001026873

Ten name van: Vereniging Centaurus A te Nijmegen

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40146168

Informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan

Na uw aanmelding als lid nemen wij uw e-mail adres op in een verzendlijst. Veel leden hebben na aanmelding ook een fotootje van zichzelf gestuurd voor opname in het 'smoelenboek' zodat het voor het bestuur wat makkelijker is om te weten tot wie wij ons richten. Als u er prijs opstelt kunt u ook overige gegevens (adres, telefoon, etc.) voor communicatie sturen. Dit is nuttig in het geval dat andere leden u zouden willen benaderen voor het afstemmen van onderlinge activiteiten buiten Centaurus A om. Alleen bestuursleden hebben de beschikking over de volledige ledenlijst en het overzicht van persoonsgegevens. Het door een bestuurslid van Centaurus A ter beschikking stellen van uw adresgegevens aan een ander lid kan pas geschieden nadat u daar aan dit bestuurslid - verbaal of schriftelijk - toestemming voor heeft gegeven.
De vereniging heeft uitsluitend twee doelen voor het verzamelen van persoonsgegevens: In de eerste plaats willen wij u kunnen inlichten over de activiteiten die de vereniging voor alle leden organiseert. Het tweede doel is - om wanneer een aantal leden dat bij een bestuursvertegenwoordiger aangeven - contacten van die betreffende leden onderling tot stand te brengen, bijvoorbeeld om een gezamenlijke waarneming te organiseren. Een dergelijke activiteit valt niet onder de verantwoordelijkheid van Centaurus A. Wij delen persoonsgegevens niet met derden of rechtspersonen buiten de vereniging.