Het lidmaatschap

De vereniging bestaat uit (stand juni 2022) 46 leden. De leden van de vereniging hebben in de ledenvergadering uitgesproken belangstelling te hebben voor lezingen, excursies, waarneemavonden en presentaties van eigen waarnemingen. Voor de lezingen hebben de leden aangegeven onderwerpen uit de kosmologie, fundamentele natuurkunde en praktische sterrenkunde te verkiezen. Centaurus A nodigt voor de lezingen sprekers uit die actief zijn in het onderzoek of al naam gemaakt hebben met betrekking tot hun onderwerp.

Het lukt Centaurus A om de kosten laag te houden omdat zij haar activiteiten in de ruimtes van de Radboud Universiteit mag organiseren. Uit onze geringe contributie zijn eventueel meer te maken kosten voor excursies niet op te brengen. Bij deelname aan een excursie zal het nodig zijn om zelf bij te dragen in de kosten.

Wilt u invloed bij de onderwerpkeuze, of wilt u gewoon bijdragen bij onze activiteiten? Word lid!

De contributie bedraagt 20,- Euro per jaar. Stuur na betaling alstublieft ook een bericht naar de secretaris zodat wij u op de hoogte kunnen houden van nieuwe ontwikkelingen en bijeenkomsten.

ING betaalrekening NL91INGB0001026873

Ten name van: Vereniging Centaurus A te Nijmegen

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40146168