Meest recente ontwikkelingen

De laatste jaren is er weer wat aanwas van nieuwe leden. Veel van hen zijn naast het verenigingsverband ook zelfstandig als liefhebberij bezig met het praktisch uitoefenen van de sterrenkunde. Onder de verenigingsleden vindt uitwisseling van kennis en vaardigheden plaats om elkaar verder te helpen. Centaurus A houdt zo nu en dan verenigingsavonden om elkaar de resultaten van het eigen werk te tonen. Bij goed weer op die avonden zullen de leden de telescoop gebruiken om gezamenlijk een aantal hemelobjecten waar te nemen.

Ook voor leden die slechts af en toe een goede lezing willen bijwonen, biedt Centaurus A voldoende mogelijkheden. Door al deze ontwikkelingen leeft de vereniging de laatste jaren weer op. Gedurende de corona-crisis (2020 en 2021) zijn er veel minder activiteiten geweest. Enkele lezingen en vergaderingen zijn gehouden via live streams. Gelukkig is het sinds maart 2022 het weer mogelijk om samen te komen en op een normale wijze onze lezeingen te houden. Op het moment van dit schrijven (juni 2022) heeft de vereniging 46 leden.