activiteiten 2019-2020

 

Eerst volgende activiteit

Klimaatverandering

Lezing door dr. Peter Siegmund, KNMI

woensdag 28 augustus 2019  19:30 - 21:30

De wereld wordt warmer, ijs smelt, de zeespiegel stijgt, er komt meer extreem weer. Dit komt grotendeels door de toegenomen hoeveelheid broeikasgassen door menselijke activiteiten. Hoe weten we dat? De waargenomen en toekomstige klimaatverandering kan worden nagebootst met modellen van het klimaatsysteem: de atmosfeer, de oceanen, ijs, en de vegetatie. Hoe werken deze modellen, wat zijn hun sterke en zwakke punten? In de lezing wordt ingegaan op deze en andere vragen over het klimaat in de afgelopen en komende 100 jaar.

Peter Siegmund is natuurkundige en heeft ruim 30 jaar ervaring als onderzoeker bij het KNMI op het gebied van klimaat en klimaatverandering. Sinds het verdrag van Parijs werkt hij in opdracht van de Wereld Meteorologische Organisatie aan een rapport voor de Verenigde Naties over het weer en klimaat wereldwijd van de afgelopen vijf jaar.

 

De lezing vindt plaats in collegezaal HG00.308 van het Huygensgebouw, Faculteit Natuurkunde Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Klik hier voor deze convocatie in afdrukbare vorm.


 

Verwacht

 


 

BepiColombo: Op naar Mercurius

 Lezing door prof. dr. Floris van der Tak, SRON

woensdag 25 september 2019   19.30 - 21.30

In oktober 2018 heeft ESA de satelliet BepiColombo gelanceerd om onderzoek te gaan doen aan Mercurius. Weten we dan nog niet alles over die planeet? Waarom moet die reis 7 jaar duren? Wat gaat de satelliet daar precies doen? Zijn er ook vulkanen? Hoe komt het dat er zo dicht bij de zon toch ijs voorkomt? Is er leven mogelijk? Wat kunnen we van Mercurius leren over het ontstaan van het zonnestelsel, en over (exo)planeten in het algemeen? Het antwoord op deze vragen hoort u op 25 september in de lezing van Floris van der Tak.

Floris van der Tak is werkzaam als astronoom bij SRON, met name als Project Scientist voor de infrarode ruimtetelescoop SPICA/SAFARI. Daarnaast is hij hoogleraar submillimeter-sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek richt zich op de vorming van sterren en de bewoonbaarheid van (exo)planeten.

De lezing vind plaats in collegezaal HG00.308 van het Huygensgebouw, Faculteit Natuurkunde Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Klik hier voor deze convocatie in afdrukbare vorm.

 


 

Verwacht

 


 

Excursie naar ASTRON Dwingeloo

vrijdag 11 oktober 2019   08:00

(datum onder voorbehoud)

 

Excursies zijn alleen voor leden en introducees van Centaurus A toegankelijk. De leden ontvangen bericht over de wijze van aanmelding en organisatie van vervoer.

Plaats: Koepels, of zaal HG00.308, Huygensgebouw, Faculteit NWI

Adres: Radboud Universiteit, Heyendaalseweg 135, 6525AJ Nijmegen

 


 

Waarnemen in koepels van Radboud Universiteit

woensdag 30 oktober 2019   19.30 - 23.30

Waarneemavonden zijn alleen voor leden en introducees van Centaurus A toegankelijk.

Plaats: Koepels, of zaal HG00.308, Huygensgebouw, Faculteit NWI

Adres: Radboud Universiteit, Heyendaalseweg 135, 6525AJ Nijmegen

 


 

BlackHoleCam

 Lezing door dr. Christiaan Brinkerink, RU Nijmegen

woensdag 20 november 2019   19.30 - 21.30

 

De lezing vind plaats in collegezaal HG00.308 van het Huygensgebouw, Faculteit Natuurkunde Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Radboud Universiteit Nijmegen.

 


 

De leeftijd van het Heelal

 Lezing door prof. dr. Han Zuilhof, Wageningen Universiteit

woensdag 22 januari 2020  19.30 - 21.30

 

De lezing vind plaats in collegezaal HG00.308 van het Huygensgebouw, Faculteit Natuurkunde Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Radboud Universiteit Nijmegen.

 


 

Waarnemen in koepels van Radboud Universiteit

Slecht weer? uitwisseling eigen ervaring, resultaten, plannen

woensdag 13 maart 2020  19.30 - 23.30

 

De waarneemavond is alleen voor leden en introducees van Centaurus A toegankelijk.

Plaats: Koepels, of zaal HG00.308, Huygensgebouw, Faculteit NWI

Adres: Radboud Universiteit, Heyendaalseweg 135, 6525AJ Nijmegen

 


 

 

Jaarvergadering en Voorjaarswaarneemavond

In geval van slecht weer: Presentatie eigen werk, bespreking waarnemingen

 woensdag 24 april 2019  19:30 - 21:30

Dit was de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Centaurus A. Met 15 aanwezige leden keken we terug op het laatste jaar, en dit was de ideale gelegenheid voor leden om hun ideeën voor de toekomst van Centaurus A naar voren te brengen. Leden ontvangen de notulen per mail of post.

Aansluitend waren er presentaties van Harrie Nillissen (foto's voortgang BlackGEM), Marc Fokker (korte uitleg hoe je een 3-assige montering parallactisch kan werken) en  Henk de Groot (over bedekkingen van zogenaamde 'Kepler sterren' door de Maan).


De vergadering vondt plaats in collegezaal HG00.308 van het Huygensgebouw, Faculteit Natuurkunde Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Radboud Universiteit Nijmegen.