Gebruik van montering met de computer

Hier onder de stappen die je moet verrichten. Klik zo nodig op de regel voor specifieke details per stap.

Zet de montering aan

Zet de computer aan

Start het programma Cartes du Ciel

Controleer de datum- en tijdinstellingen van Cartes du Ciel

Klik op het icoontje Telescoop configuratiescherm (menubalk boven, 2 na rechtse)

Klik in het nieuwe venster op de knop Verbind

Klik in het venster op de knop Stel telescooptijd in

Beweeg de telescoop naar het object

Zoek hiertoe in het hoofdscherm van Cartes du Ciel je gewenste object op, klik deze met de muis aan, en klik vervolgens in de menubalk boven op de rechter telescoop knop Beweeg telescoop naar object.

 

En na afloop van het waarnemen:

Parkeer de telescoop met een klik in het Telescoop configuratiescherm

 


Bij problemen

De montering weigert te bewegen

Unpark de telescoopmontering

De montering vindt de objecten niet

Controleer de tijdinstellingen

Objecten steeds niet mooi gecentreerd in beeld

Synchroniseer kaartpositie met montering

Foutmelding bij activeren koppeling Cartes du Ciel met montering

Controleer driver instelling

Montering reageert niet bij commando Verbind telescoop

Controleer communicatie instellingen

Montering reageert niet bij commando Verbind telescoop

Controleer de fysieke verbinding van de seriële kabel

Montering reageert niet bij commando Verbind telescoop

Ander programma actief dat com-poort gebruikt?


Details bij het gebruik van montering met de computer

Zet de montering aan

Zet de montering aan door aan de zuidzijde van de zuil de power schakelaar even naar links te duwen. Op de montering zal een rood ledje oplichten, de handbediening meldt kort het serie en versienummer, vlot gevolgd door meldingen als

10MICRON - Comec
Booting... EURQCI Version 2.7.9

Initializing motors


Als de montering volledig is opgestart is, verschijnt de tijd, datum en een aanduiding voor de zomer/wintertijd instelling in beeld. Na ongeveer zeventig seconden is de montering klaar voor gebruik.

Terug naar stappenoverzicht


Zet de computer aan

Ja, die moet aan als je de montering met de computer wilt bedienen. De monitor moet trouwens ook aan! Zitten de vereiste stekkers daar waar ze moeten zitten? Staat er stroom op het stopcontact? Goed!

Terug naar stappenoverzicht


Start het programma Cartes du Ciel

Je kunt op de computer het programma eenvoudig starten door op het Cartes du Ciel icoontje te klikken op het Bureaublad of de taakbalk. Je kunt het programma ook starten op de klassieke manier: Ga op het scherm naar Start en vervolgens naar Alle programma's, klik op de regel Cartes du Ciel. Klik dan vervolgens in het submenu op Cartes du Ciel.

Terug naar stappenoverzicht


Controleer de datum- en tijdinstellingen

Vergewis je ervan dat de systeem tijd van de computer gelijk loopt met de huidige tijd! Op de computers in de koepel werken de computers de tijd via het NTP-protocol doorlopend automatisch bij. Helemaal rechtsonder in beeld moet de computer de juiste tijd en datum tonen.

Controleer de datum en de tijdinstellingen van Cartes du Ciel. Klik in de linker menubalk van Cartes du Ciel op het klok-icoontje.

 

 

Zorg dat Gebruik systeem tijd en Vernieuw automatisch iedere zijn aangevinkt. Als waarde kun je 60 seconden instellen. Na deze ingestelde tijd zal Cartes du Ciel de objectposities in de kaart opnieuw berekenen en afbeelden. Een kortere waarde leidt dus tot meer rekenwerk voor Cartes du Ciel!Terug naar stappenoverzicht


Klik op het icoontje Telescoop configuratiescherm


De telescoop-icoontjes van Cartes du ciel .

De afbeelding toont het rechter bovendeel van het Cartes du Ciel scherm. De drie meest rechtse icoontjes van de bovenste gereedschapbalk zijn voor de telescoop functies. Van links naar rechts: 1. Telescoop configuratiescherm, 2. Synchroniseer telescoop kaartpositie met montering, 3. Beweeg telescoop naar object.

Klik nu op het linker icoontje.

Klik in het nieuwe venster linksonder op de knop Verbind. Als alles goed gaat, zal het rode vierkantje na een seconde groen gaan kleuren.


Mocht het vierkantje na herhaalde pogingen weigeren groen te kleuren, controleer dan nog in het tabje Poort configuratie:
Serieële poort: COM1
Snelheid: 9600
Data bits: 8
Pariteit: N
Stopbits: 1
Timeout [ms]: 1000
Interval timeout: 250

Geef de interval timeout waarde eventueel een hogere waarde, klik dan weer het Coördinaten tabje en klik opnieuw de Connect knop.


Klik op Stel telescoop tijd in. De tijd uit de computer wordt nu in de montering geladen. Als het goed gaat, ontvangt het programma een melding terug van de montering. Klik OK.

Het telescoop configuratie scherm kun je gedurende het verdere gebruik verbergen door op de knop Verberg te klikken.

Terug naar stappenoverzicht


Beweeg de telescoop naar het object

Als je de telescoop op een object wilt richten, zoek dan het object op in de kaart van Cartes du Ciel. Selecteer het object in de kaart door er op te klikken. Om de telescoop te laten bewegen, klik je nu op het meest rechtse telescoop-icoontje.

Zorg dat mensen en voorwerpen uit de buurt van de bewegende telescoop zijn en blijven!

Terug naar stappenoverzicht


Parkeren van de montering

Bij beëindiging van het gebruik van de telescoop moet u deze weer parkeren in de verticale stand.

In de telescoopmontering kunnen we drie parkeerposities programmeren. Park Position 1 hebben we geprogrammeerd als de juiste parkeerpositie waarbij de telescoop westelijk van de zuil verticaal wijst. Bij Park Position 2 hebben we een aards object aan de horizon geprogrammeerd. Park Position 3 is geprogrammeerd als 1, maar dan met de telescoop oostelijk van de zuil.

Uit de de drie mogelijke parkeerposities kan er maar één als standaardparkeerpositie zijn ingesteld. Wanneer de montering de instructie tot parkeren ontvangt, zal deze naar deze ingestelde parkeerpositie te bewegen. Park Position 1 is meestal als standaardparkeerpositie actief.

Via Cartes du Ciel

Klik op de knop Parkeer telescoop in het Telescoop configuratie venster.

Via de Handbediening

Druk op de toets Menu, stap met de pijltjestoets bij het cijferdisplay rechts naar de regel Alignment, druk de toets Enter. Stap met de pijltjestoetsen naar de regel Park, en toets weer Enter. Bij de vraag Confirm Park? toets je ter bevestiging Enter. De montering zal nu naar de ingestelde parkeerpositie bewegen.

Om de telescoop weer in beweging te krijgen, zul je via de handbediening Unpark moeten uitvoeren!

Terug naar stappenoverzicht


Details bij voorkomende ongemakken

De montering beweegt niet: Unpark de montering via de handbediening

Nadat de montering helemaal is opgestart, kan deze zich in de parkeerstand bevinden. De montering zal zich dan niet laten bewegen via de richtingsknoppen van de handbediening. Om deze uit de parkeerpositie te halen, navigeer je met de de handbediening met de volgende stappen Menu -> Alignment-> Enter -> Unpark > Enter. De bediening vraagt vervolgens met de melding Confirm Unpark? om bevestiging, toets opnieuw Enter.

Terug naar voorkomende ongemakken


Synchroniseer de telescoop positie met het object weergegeven op de computer

Als de objecten niet goed gecentreerd in beeld verschijnen, dan kan is het voor verder navigeren gemakkelijk om de telescoop positie in de kaart van Cartes du Ciel te synchroniseren met de bekende positie van de montering. Richt de telescoop op een ster die je goed kent. Stuur bij voorkeur de telescoop met de pijltjestoetsen van het knoppendoosje naar de ster. Zorg dat de ster mooi in het centrum van het beeld staat voor je verder gaat.

Zoek binnen Cartes du Ciel de ster op waarop je de telescoop hebt gericht. Je kunt de ster op naam zoeken via het menu (Bewerken → geavanceerd zoeken) of via een klik op verrekijker symbooltje. Je kunt ook de kaart verplaatsen door de middelste muisknop ingedrukt houden tijdens het bewegen van de muis. Mocht de kaart zich niet laten verplaatsen, klik dan op het anker-symbooltje op de tweede gereedschapbalk zodat deze 'uit' staat.

Selecteer nu met een linker muisknop klik de ster waarop je de telescoop hebt gericht.

Klik nu op het middelste van de drie telescoop-icoontjes van de eerste gereedschapbalk (figuur 2). Wanneer het venster met de tekst Bevestig alstublieft dat uw telescoop op <objectnaam> gecentreerd staat verschijnt, klik dan op OK. Als er geen objectnaam wordt weergegeven, probeer deze stap nog eens.

Terug naar voorkomende ongemakken


Controleer de juiste driver instelling

Controleer zo nodig dat de seriële kabel fysiek de PC met de montering verbindt.

Controleer via de menubalk dat bij Instellingen -> Systeem, in het tabje Telescoop de radiobutton CdC plugin aangeklikt staan.

Bij Telescoop plugin moet je de Meade.tid driver ingesteld hebben staan.

Terug naar Voorkomende ongemakken